• Aktuelt
  • Vi retter fokus mot de internasjonale studentene ved USN

Vi retter fokus mot de internasjonale studentene ved USN

Internasjonale studenter

I lys av den nye internasjonale plattformen er det viktigere enn noen gang for Studentdemokratiet å inkludere de internasjonale studentene.

I lys av den nye internasjonale plattformen er det viktigere enn noen gang for Studentdemokratiet å inkludere de internasjonale studentene. Med bakgrunn i et ønske om stadig bedring for de internasjonale studentene og et nasjonalt mål om økt studentmobilitet, ble første møte mellom Studentdemokratiet, representanter fra internasjonale studenter, seksjon for internasjonalisering og andre relevante aktører avholdt digitalt 16. Desember. Dette møtepunktet er også nedfelt i samarbeidsavtalen mellom SDSN og USN hvor begge parter forplikter seg til å stadig forbedre studietilværelsen for alle studenter.


Per i dag har vi ca 600 internasjonale studenter fordelt på USNs åtte campuser. Disse studentene har en rekke utfordringer i møte med det norske systemet, og vi har dermed et stort forbedringspotensial når det kommer til mottakelsen og inkluderingen av de internasjonale studentene. Det har en årrekke vært forespurt norskkurs for opplæring i norsk språk og kultur, og Studentdemokratiet mener at USN bør kunne tilby dette. I tillegg er det en del systemiske utfordringer som skaper ekstra stress for denne studentgruppen. Ved ankomst Norge må de registreres hos politiet og skatteetaten for å få tilgang på norsk bankkonto og telefonnummer. Denne registreringsprosessen er problematisk da åpningstiden hos politiet og skatteetaten er sammenfallende med undervisningstid. Dette har internasjonale studenter i hele landet klaget på i flere år. I påvente av endringer hos politiet og skatteetaten mener Studentdemokratiet at USN bør utvise fleksibilitet for at de internasjonale studentene skal kunne registrere seg uten å gå glipp av undervisning.


Et annet viktig punkt for denne studentmassen er at mange av dem ønsker deltidsjobb ved siden av studiene. Her blir mangelen på et karrieresenter svært tydelig. Det er tydelige og omfattende regler for hvor mye de internasjonale studentene kan jobbe, og et karrieresenter kunne hjulpet dem med både jobbsøkerprosess og å kunne forstå dette reglementet. Det er ingen tvil om at det å kunne snakke norsk er et tett opp til en forutsetning for å komme seg inn i det norske jobbmarkedet. Altså vil tilbudet om norskkurs være til hjelp her. 


Neste møte skal holdes på nyåret og dette møtepunktet er nå satt i en fast struktur med to møtepunkter per semester. For neste semester vil spesielt inkludering og samarbeid, som også er gitt stor oppmerksomhet i internasjonal plattform, være utgangspunkt for møteagenda. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal inviteres til de fremtidige møtene, og vi ser frem til å i fellesskap skape en bedre studiehverdag for de internasjonale studentene. Studentmobilitet er en viktig del av samfunnsutviklingen og vi ønsker at de internasjonale studentene skal kunne se tilbake på en flott og lærerik studietid i Norge.