• Aktuelt
  • Vår politikk og meninger rundt psykisk helse

Vår politikk og meninger rundt psykisk helse

SDSN logo

Hvert år i uke 39-42 markeres Verdensdagen for psykisk helse i forbindelse med FN-dagen for dette temaet 10. oktober. I år var slagordet #lagplass, et slagord som omhandlet inkludering på ulike møteplasser. Universitetet og campusene våre er viktige møteplasser for studentene våre og vi ønsker å løfte frem hva vi mener er viktig for at studentene våre opplever god studentvelferd på alle våre åtte campuser i forbindelse med verdensdagen.

Hvert år i uke 39-42 markeres Verdensdagen for psykisk helse i forbindelse med FN-dagen for dette temaet 10. oktober. I år var slagordet #lagplass, et slagord som omhandlet inkludering på ulike møteplasser. Universitetet og campusene våre er viktige møteplasser for studentene våre og vi ønsker å løfte frem hva vi mener er viktig for at studentene våre opplever god studentvelferd på alle våre åtte campuser i forbindelse med verdensdagen.
 

Helsetilbud og studentboliger 

Alle studenter skal oppleve gode studentliv, og ha tilgang til et tilgjengelig helsetilbud. 

Vi er opptatt av at tilbud knyttet til studentenes psykiske helse skal være lett tilgjengelig og enkelt å gå til for studentene ved USN. Vi mener derfor at det bør tilbys lavterskeltilbud ved alle campusene til Universitetet i Sørøst-Norge, dette for å ivareta både den fysiske og psykososiale helsen til studentene.  

Gode uformelle sosiale møteplasser er også viktig, derfor mener vi at fellesarealene i studentboligene skal være naturlige oppholdsplasser for beboerne i studentboligene. 

Hva mer vi mener om helsetilbud for studentene og studentboliger kan du lese om i Studentvelferdspolitisk plattform.
 

Sosiale tilbud 

Sosiale tilbud er viktige arenaer for å ivareta studentenes psykiske helse. Her er en liste vi mener Universitet i Sørøst-Norge burde prioritere for å ivareta gode sosiale møteplasser som er inkluderende for alle studentene ved USN: 

  • Universitetet i Sørøst-Norge skal jobbe for aktive og inkluderende studentmiljø på studiestedene. 

  • Det skal arrangeres alkohol- og rusfrie gratisarrangementer på campus som er inkluderende for alle studenter. 

  • Hvert studiested skal ha et studenthus tilknyttet seg, der studenter kan arrangere aktiviteter og sosiale arrangementer. 

  • Universitetet i Sørøst-Norge skal stille sine lokaler til disposisjon for studentarrangement- og aktiviteter arrangert av studentforeninger- og organisasjoner. 
     

Psykososiale læringsmiljøet og studentfrivillighet 

Gode sosiale møtearenaer og aktiviteter er viktig for å skape god psykisk helse. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 viser at studenter som deltar i studentfrivillighet er mindre ensomme enn studenter som ikke gjør det. Studentfrivilligheten er med på å styrke tilhørigheten og skape god trivsel i studiehverdagen, dette er igjen veldig viktig for at studenter skal fullføre sine studier. I tillegg utfordrer studentfrivilligheten studenten på både et faglig og sosialt plan, derfor må studentfrivilligheten styrkes og legges til retter for.  

Les mer om hva vi mener om det psykososiale læringsmiljøet og studentfrivilligheten i Læringmiljøpolitisk plattform.
 

Oppsummering fra markeringene til nå 

Det har blitt gjennomført flere arrangementer og sosiale aktiviteter i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse i 2023, og vi vil takke alle som har bidratt med å rette oppmerksomhet mot årets tema og selve dagen. 

Gjennom aktivitetene denne uken har vi fått tydelige tilbakemeldinger på at studentene ved USN ønsker et helhetlig tilbud som imøtekommer utfordringene i studentmassen. Flere studenter sliter med psykiske helseplager, og et av de viktigste tiltakene nå er å etablere flere gode møteplasser for studentene, det seg være på campus eller i studentboligene. Det psykiske helsetilbudet til SSN må fortsatt være tilgjengelig for studentene, og ikke minst må vertskommunene ta et større ansvar for helsen til studentene deres. 

Våre campuser har gjennom hele måneden markert Verdensdagen for psykisk helse. Hva som ble gjort på hvert av campusene kan du lese mer om i ny nettsak 19. oktober!  

Les Studentvelferdspolitisk plattform her - https://www.sdsn.no/vi-mener/studentvelferdspolitisk-plattform/ 

Les Læringsmiljøpolitisk plattform her - https://www.sdsn.no/vi-mener/laringsmiljopolitisk-plattform/