USN – Forskingsdagene

Forskningsdagene

Hatmeldinger og «snitching», den norske tilliten, konfliktløsning i vikingtid, kommunikasjon i relasjoner, god alderdom – alt dette og mye annet kan du lære mer om på Forskingsdagene ved USN.

Hva er Forskingsdagene?

Forskingsdagene er en årlig, nasjonal forskingsfestival i regi av Norges forskingsråd (NFR), der målet er å skape begeistring og forståelse for forsking blant allmenheten.

Årets tema: «fred og konflikt»

Les mer om tema for årets festival (forskningsdagene.no).

Forskingsdagene 2021 setter aktuelle og viktige problemstillinger i samfunnet på dagsorden. Årets tema passer godt med FN sitt fredsår Peace and trust i 2021 og berekraftmålene. 

Flere av Forskingsdagene-arrangementene våre vil bli strømmet direkte eller er digitale i sin form. Disse arrangementene kan du få med deg utan å være til stede: