• Aktuelt
  • Studiekvalitetsuka 2023 – har dere valgt kulltillitsvalgt?

Studiekvalitetsuka 2023 – har dere valgt kulltillitsvalgt?

Stand i Kongbserg

Arbeidsutvalget deltok den 12. september på campus Notodden, Kongsberg og Drammen. Her opplevde vi stor interesse for organisasjonen, studiekvalitetsuka og rollen som kulltillitsvalgt.  

Vi vil trekke frem det USN skriver om studiekvalitet: 

“Ditt engasjement og interesse for studiet er med på å øke studiekvaliteten både for deg selv og de rundt deg."  

I tillegg ble det delt ut et stort antall av studentpakken ved de ulike campusene, til glede for mange av studentene.  

Kulltillitsvalgt 

Organisasjonens fokus denne uken var hovedsakelig å formidle og minne studentene på å velge kulltillitsvalgte for sitt kull. En god del studenter kunne si at de allerede hadde valgt kulltillitsvalgte, men det var også mange som hadde planer om å gjøre dette i løpet av uken. Flere studenter lurte på hva en kulltillitsvalgt er, og da informerte de ulike campusstyrene godt om hva og hvorfor det er viktig å ha en kulltillitsvalgt.  

Kulltillitsvalgte er det viktigste leddet i SDSN. Det er gjennom de kulltillitsvalgte vi får studentene i kullene sine meninger, tanker og saker. Det er den kulltillitsvalgte sin oppgave å arrangere klassens time en gang i måneden, og å ta disse sakene videre inn til studentsådsmøter med andre kulltillitsvalgte fra fakultet, samt studentrådslederen som har hovedansvar for det respektive fakultet i campusstyret. Dette er en god arena for å drøfte ulike problemstillinger og saker som dukker opp, enten for å kartlegge hvor bredt problemet er eller for å kunne få tips til hvordan man kan håndtere ulike situasjoner som kulltillitsvalgt. 

Er du valgt som kulltillitvalgt får du flere fordeler som: muligheten til å jobbe tett på institusjonen og bli bedre kjent med dine medstudenter og kvalitetssystemet ved USN og i SDSN. Samtidig kan du ta et 7,5 studiepoengs givende emne som heter OKF1000.  

Egen sak om OFK1000 kommer på mandag 18. september.

Har dere avholdt valg av kulltillitsvalgte?  

Registrer deg som kulltillitsvalgt her!