• Aktuelt
  • Studentspill fra sikresiden.no

Studentspill fra sikresiden.no

Spill fra sikresiden

Kunnskapsspill er en morsom måte å lære nyttige ting på. Du er aktiv hele tiden og kan spille når det passer deg.

Spillet består av tre kategorier, som har spillmoduler tilknyttet sitt tema:

• Studentlivet
• Når hverdagen blir krevende
• Vit hva du kan gjøre om noe skjer
 

Spill Sikresiden

 

Trygg student
Gir studenter kunnskap om hvordan de kan håndtere studentlivets
ulike utfordringer. Hvordan få et godt studentliv? Hva kan du gjøre
når hverdagen blir krevende, eller enn uønsket hendelse skjer? I
dette spillet lærer du litt mer om hva du selv kan gjøre, og når det
er lurt å ta kontakt med andre.

Trygg fadder
Gir studentfaddere trening i å håndtere ulike typer situasjoner og
gjøre dem bevisst på hvordan de kan bidra til en inkluderende og
god studiestart for alle. Spillet blir nå brukt av ca 60
fadderopplæringer og blir spilt av mer enn 3000 faddere til
studiestart hvert år etter det ble tilgjengelig fra 2020.

Trygg student i utlandet
Gir norske studenter i utlandet hjelp med forberedelsene, trening i
hva det kan være lurt å tenke gjennom, og hvor man kan få hjelp
hvis noe uønsket skjer i utlandet. Er laget sammen ANSA og
studenter som studerer i utlandet. Spillet ble lansert i juni 2021.
Det anbefales brukt som del av opplæringen av studenter som
skal på utveksling.