• Aktuelt
 • Studentpolitikk i en ny regjering

Studentpolitikk i en ny regjering

Andrè og Victor er spent på regjeringens studentpolitikk.
Andrè og Victor er spent på den nye regjeringens studentpolitikk.

Det er alltid stor spenning knyttet til stortingsvalget og hvilke partier det norske folk stemmer frem. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker å gratulere de Rødgrønne partiene med flertall og mulighet til å danne regjering.

Vi har tatt et kort intervju med studentleder Victor om studentpolitikk i en ny regjering.

 

Hvilke saker ønsker du at den nye regjeringen skal prioritere?

Det er viktig at studiestøtten økes. Det er også viktig at studenter som mister inntektskilden har samme rettigheter som andre arbeidstakere som mister jobben. Det er for eksempel feil at studenter som blir permittert fra jobb, ikke får dagpenger på lik linje med andre som blir permittert!
 

Er studentene vinnere eller tapere i valget?

Både SV, AP og SP har veldig god politikk for studenter, så jeg synes at studentene er vinnere i valget basert på dette. Så er det bare å se om de leverer den gode politikken.
 

Hvilke saker er viktig å få på dagsorden fremover?

Bedre studiestøtte for studenter, studenters psykiske helse, studentboliger og at studenter har like rettigheter som alle andre.
 

Hvem tror du blir kunnskapsminister?

Godt spørsmål! SV er veldig engasjert for studenter, så derfor håper jeg det blir Audun Lysbakken.

 

NSO har ti klare krav til regjeringsforhandlingene.
Norsk studentorganisasjon har ti klare krav til ny regjeringsplattform og arbeidet i den neste stortingsperioden. NSO forventer at det satses på studentøkonomi og kvalitet i høyere utdanning i årene som kommer. De har derfor oppsummert de ti viktigste krav til den nye regjeringen.

 

Studentenes ti krav

 • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).
 • Det skal prioriteres tilskudd til bygging og oppgradering av grønne studentboliger i regi av samskipnadene, med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 prosent. Staten må finansiere 49 prosent av byggekostnadene.
 • Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak. Vi ønsker en stortingsmelding om studenthelse, med formål om å finne effektive tiltak for å bedre studentens psykiske helse.
 • Det skal legges til rette for å ha barn som student og studiestøtten for studenter med barn skal økes til 2.5G over 12 måneder
 • Forventer at reversering av konverteringsordningen slik at minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
 • Studenter som mister inntektsgivende arbeide må ha samme rettigheter som andre arbeidstakere som mister jobben.
 • Alle studenter skal ha tilbud om praksis av god kvalitet i sin utdanning
 • Alle studenter skal ha tilgang på faglig mentor.
 • Akademia skal ha netto nullutslipp innen 2030.
 • Utdanningsbistand skal brukes som et virkemiddel for å sette et større fokus på høyere utdanning globalt, og bidra til å skape utvikling i og tette relasjoner med det globale sør.