• Aktuelt
  • Studentleder: – Strenge budsjettkrav kan påvirke studentene

Studentleder: – Strenge budsjettkrav kan påvirke studentene

Studentleder Kim Hellevammen - portrettbilde ute
Studentleder Kim Hellevammen. (Foto: Studentdemokratiet i Sørøst-Norge)

– Det er mye god lesning i årets statsbudsjett, men det er mange strenge krav til universitetet som direkte vil påvirke studiehverdagen til studentene. Det at USN skal yte mer med mindre, kan ha uheldige konsekvenser for studentene og studiekvaliteten, sier studentleder Kim Hellevammen.

Han sier studentene er godt fornøyd med at 11-måneders studiestøtte blir gjennomført, og at fullt foreldrestipend for studenter som får barn i overgangen mellom studier og jobb innføres.

Hellevammen trekker spesielt frem studiestøtten som en kampsak studentene har kjempet for i en årrekke, og som regjeringen nå har innfridd.

– Samtidig er vi er også svært fornøyd med at det er satt av penger til at det skal gjennomføres en levekårsundersøkelse for alle studenter. Det er flott at regjeringen setter studentenes velferd på dagsordenen. 

LES OGSÅ: Statsbudsjettet 2020: – Stramt og lite ambisiøst

 Krever studentboliger

Regjeringen ønsker å finansiere 2200 nye studentboliger, og Hellevammen sier dette er en gledens dag for studentene tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden Sørøst-Norge.

– Universitetet har en dekningsgrad på 12,20% som er nest dårligst i hele Norge, og studentene vil legge frem krav til Studentsamskipnaden og vertskommunene om at utbygging av studentboliger skal bli en prioritet i fremtiden. Flere studentboliger vil kunne føre til en mer forutsigbar studietid, og vi er glade for at regjeringen ser dette som et behov. 

 ABE-reformen rammer studentene

Ut over hva som direkte vil påvirke studentene, vil Studentdemokratiet også se på budsjettet som en helhet, og hvordan dette påvirker universitetet. 

– Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) er gjennomført for sjette året på rad, og USN har som følge av dette vært nødt til å kutte administrasjon  og støtteapparatet ned til beinet. Når ABE-reformen nå fortsetter, er det på forhånd varslet om at dette kommer til å gå på bekostning av fag og utdanningene. Dette ser vi på som svært uheldig for studentene. Det er tydelig at studentene har behov for et støtteapparat som er større enn det som det legges opp til i statsbudsjettet. Studentene setter spørsmålstegn ved et nytt ABE-kutt, når SHoT- rapporten (studentenes helse- og trivselsundersøkelse) tydelig sier fra om at det er behov for et godt støtteapparat rundt studentene. Tilbakemeldingene fra studentene viser at støtteapparatet ved universitetet er uvurderlig, hvis en situasjon oppstår, sier Hellevammen.

 Lite med ti nye studieplasser

Hellevammen understreker at Universitetet i Sørøst-Norge er Norges fjerde største utdanningsinstitusjon, med sine nesten 19.000 studenter.

– Vi er i forslaget til statsbudsjettet bevilget 10 nye studieplasser til helsefag, med fokus på sykepleie. Samfunnet har et stort behov for mennesker i helsevesenet i tiden fremover, og studentene mener at 10 studieplasser til en så stor institusjon er svært lite. Behovet for sykepleiere er allerede merkbart, og kommer bare til å øke i tiden fremover. Samfunnet trengeer flere studieplasser på mange andre områder også, og vi mener at tildelingen av 10 studieplasser er svært lite i denne sammenheng, sier Kim Hellevammen.

 Forskningskutt

Studentdemokratiet mener at studentene bør involveres i større grad i forskningen og forskningsprosjektene som foregår på universitetet.

– Regjeringen foreslår et kutt på nesten 500 millioner kroner til Forskningsrådet og inndragning av 6 midlertidige rekrutteringsstillinger fra forskerutdanningene. Det er ennå vanskelig å tolke hva denne nedgangen vil føre til, men vi skulle gjerne sett et økt fokus på forskning. 

 Finansiering av lærerutdanningene

– Det fremkommer informasjon om at lærerutdanningen som skal økes fra 4-årig til 5-årig vil få finansiering. Dette er særdeles viktig for studentene, da det vil ha store innvirkninger på studentene om det ikke ligger finansiering til dette i bunn før det gjennomføres. Studentene skulle ønske det var fremlagt mer konkret, men er fornøyde med det politiske signalet, avslutter studentleder Kim Hellevammen.