• Aktuelt
  • Stem i styrevalget! Disse vil bli studentenes representanter

Stem i styrevalget! Disse vil bli studentenes representanter

Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger. Der sitter to studenter sammen med representanter fra de vitenskapelige og administrativt ansatte og eksterne medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Trykk på navnet for å lese om hver av kandidatene.