Si ifra!

Si ifra!

Universitetet i Sørøst-Norge har en Si ifra funksjon der du som student kan melde inn hvordan du opplever kvaliteten på studier og studiehverdag.

Logg deg inn på min.usn.no og klikk videre inn på Si ifra øverst til høyre!

https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/kvalitetssystem/si-ifra/ 

NB! Det er ikke mulig å melde ifra anonymt, men dere kan be en studentrådsleder eller tillitsvalgt om eventuelt å gjøre det for dere.