• Aktuelt
  • SDSN sine markeringer av Verdensdagen for psykisk helse 2023

SDSN sine markeringer av Verdensdagen for psykisk helse 2023

Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023
Bilder fra verdensdagen for psykisk helse 2023

Hvert år i uke 39-42 markeres Verdensdagen for psykisk helse i forbindelse med FN-dagen for dette temaet 10. oktober. I år var slagordet #lagplass, et slagord som omhandlet inkludering på ulike møteplasser. Gjennom hele oktober har Verdensdagen for psykisk helse blitt markert på 7 av våre campuser, alle med sine unike markeringer for å sette lys psykisk helse på campus.  

Markeringene har vært i samarbeid med både interne studentorganisasjoner på campus i tillegg til eksterne organisasjoner på de ulike campusene. I utgangspunktet er dagen ett samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og andre relevante linjeforeninger og organisasjoner om å arrangere Verdensdagen for psykisk helse ved alle av Universitetet i Sørøst-Norges campuser. Opplevelsen av dette samarbeidet har på tvers av campusene vært god. John Christian, Campusleder ved Kongsberg har følgende å si om markeringen som var der:  

Verdensdagen for psykisk helse her i Kongsberg var en stor suksess! Sammen med de andre organisasjonene: Nito, SSN og SiK, klarte vi å nå store deler av skolen. Vi klarte ikke bare å fremme mentalt velvære og øke bevisstheten om psykisk helseutfordringer, men også til å fremme de ulike møteplassene som er tilgjengelig i Kongsberg. SSN fikk også ulike aktører fra Kongsberg som Fontenehuset og mental helse Kongsberg til å delta på markeringen. Etter god feedback fra studentene, og noen gode “mental helse tips”, ser vi igjen frem til neste års feiring og venter spent på hvordan vi kan slå dette året! 

Vi vil takke alle som bidro til å arrangere markeringene i år og som sammen har satt et viktig tema på dagsordenen. Årets suksess hadde ikke vært mulig uten dere!

Trenger du noen å snakke med om din mentale helse? 

Ta kontakt med: SSN.no/helse/samtaletilbud 

https://www.studenterspor.no/ 

Studentprestene: Pernille Astrup 31 00 87 10 / 47 40 11 10 

Kristian Gotehus Køhn 35 02 62 71 / 90 07 47 70 

Din nærmeste helsestasjon 

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (24/7) 

Sidetmedord.no