• Aktuelt
  • Over halvparten av studentene vil ha flere alkoholfrie studenttilbud

Over halvparten av studentene vil ha flere alkoholfrie studenttilbud

Sint studentleder Nora
Studentleder Nora Rymoen Houidi forventer tiltak

Torsdag 17. august lanserte Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) nye tall om studentene ved USN sine rusvaner. Studentleder Nora er bekymret for utviklingen og resultatene som kommer frem i undersøkelsen, og forventer tiltak.  

Tallene fra undersøkelsen viser at USN gjør det litt bedre enn det nasjonale gjennomsnittet, men situasjonen er ikke god nok. 46% av studentene ved USN mener det drikkes for mye i studiemiljøet. Videre ønsker 58% av studentene flere alkoholfrie studenttilbud, og 17% har svart at de har valgt å ikke møte opp på et arrangement på grunn av at det drikkes alkohol der.  

SDSN har tre konkrete tiltak som kan bedre situasjonen for studentene ved USN  

Et viktig tiltak på denne problematikken er at universitet og studentsamskipnaden må tilrettelegge for flere rus- og alkoholfrie arrangementer. Det må skapes møteplasser der studentene slipper å måtte forholde seg til rus og alkohol for å være sosiale. 

Et annet tiltak er at det bør jobbes mer for bevisstgjøring rundt problematikken “studenter og rus”. Dette er noe SDSN ønsker å arbeide med, i samarbeid med andre studentorganisasjoner, universitet og studentsamskipnaden. Sammen må vi arbeide for å skape gode rom for våre medstudenter. Ingen studenter skal føle skam eller at de må stå over aktiviteter på grunn av drikkepress. Studentene ved USN skal oppleve en god studietid, hvor det er rom for å varsle om upassende oppførsel. 

Et annet tiltak er at universitet og studentsamskipnaden etablerer en AKAN-ordning, eller en ordning tilnærmet dette for studenter. AKAN er en god ordning for arbeidstakere, og vi mener at studenter har rett til en tilsvarende ordning. Dette for å skape et lavterskeltilbud til studentene, hvor den enkelte studenten kan gå med sine rus- eller alkoholproblemer. Tilbudet skal kunne benyttes, vel vitende at det ikke påvirker studieprogresjonen i form av frataking av studierett eller andre sanksjoner. 

Dette er tre konkrete tiltak vi ser på som gjennomførbare. Nå forventer vi at USN og SSN vil samarbeide med oss for å løse denne utfordringer. 

Vi vil også gi en oppfordring til våre medstudenter på de ulike campusene. Snakk med de rundt deg om hvordan dere har det. Å sitte alene med rusproblemer er en stor belastning. Vær ærlige, og ikke minst rause med hverandre.

Trenger du noen å snakke med om rus- og alkoholproblemer? Ta kontakt her for å finne noen å snakke med: 

  • SSN.no/helse/samtaletilbud
  • Studentprestene:  
    • Pernille Astrup (31 00 87 10 / 47 40 11 10) 
    • Kristian Gotehus Køhn (35 02 62 71 / 90 07 47 70) 
  • Din nærmeste helsestasjon 
  • Rusinfo: Tlf: 915 08 588 & Chat (kl. 11-18) 
  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (24/7)