• Aktuelt
  • Ønsker du å ringe nye studenter?

Ønsker du å ringe nye studenter?

SDSN ønsker at alle studenter skal få en så god oppstart som mulig. Å bli ringt opp i forkant av studiestart er med på å bidra til dette og her kan du som fadder hjelpe til.

Kjære fadder eller du som har lyst til være fadder, her er en viktig lønnet jobb til deg!

Vi vil at våre nye studenter skal tas imot på best mulig måte og håper du som fadder vil hjelpe oss med det!  Har du ikke meldt deg som fadder enda, så er det fortsatt mulig. Se lenke i bunnen av annonsen.

 

Jobben vi ønsker du skal ta er å ringe våre nye studenter på bachelor og 5-årig integrert master før semesterstart.

 

Hensikten er primært å gi de nye studentene oppmerksomhet gjennom nødvendig informasjon om studiestart og faglig opplegg for gjennomføring av studiet, slik at de er godt forberedt til semesterstart.

 

  • Du får en kjapp digital opplæring slik at du er trygg på hva du skal fortelle og spørre om.
  • Du får en arbeidsavtale med USN og må undertegne taushetserklæring.
  • Du får timelønn i lønnstrinn 23 - studentassistent.
  • Du opptrer på vegne av USN og skal være en positiv ambassadør for vårt universitet.

Du vil få utdelt en liste over de du skal kontakte. Det kommer fortrinnsvis til å være studenter som skal gå på samme studieprogram og studiested som du gjør. Det blir opplæring i uke 31 og ringerunden skal gjennomføres i uke 32. Du må ringe mellom kl 11 og 20, men du velger selv når du ringer innenfor denne tidsrammen.

For å være aktuell for jobben må du være fadder og fylle ut dette søknadsskjemaet innen 20.05.21.

Her melder du deg som fadder:

Drammen

Kongsberg

Notodden

Porsgrunn

Ringerike

Vestfold

 

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med hilde.roneid@usn.no.

VI trenger DEG; håper du vil bidra!

Du vil bli kontaktet på e-post uansett om du får jobb eller ikke.