• Aktuelt
  • OLA blir en fast ordning - En seier for studentenes læringsmiljø

OLA blir en fast ordning - En seier for studentenes læringsmiljø

Fornøyd studentleder

OLA-ordningen, Onboarding Learning Alliance, er en ordning ved USN som skal sikre profesjonelle studiegrupper som ledes av en læringsfasilitator. Ordningen har som formål å skape en trygg og sosial læringsarena for studenter, hvor studentene i gruppene skal oppmuntres til akademisk og personlig vekst. OLA ble innført som et pilotprosjekt ved USN i 2019, og har siden den gang vært en viktig ordning for studentene. Etter et vedtak i USN-styret juni 2023 blir ordningen nå fast ved USN.

En satsing på OLA-ordningen kom etter initiativ fra studentrepresentantene i USN sitt styre for studieåret 22/23. Tidligere studentrepresentant Synnøve Bjørgum har følgende å si om seieren:  

“At OLA ordningen har fått årlige øremerkede midler, er en stor seier for studentene ved USN. OLA skaper møteplasser for førsteårsstudentene, med både et faglig og sosialt formål. 

Det at styret vedtok å satse på OLA ordningen, er et eksempel på at styret verdsetter både studentstemmen i styret, læringsmiljøet og utdanningskvaliteten til universitetets studenter. 

Studentrepresentantene i styret jobber spesielt for at studentfokuset skal være ivaretatt i saksbehandlingen i styret. Som avgått styrerepresentant anbefaler jeg på det varmeste å ta kontakt med sittende studentrepresentanter i styret, dersom du har et tema som bør løftes i styret.“

USN beskriver bakgrunnen for at OLA-ordningen slik:  

OLA er kommet til gjennom samskaping med studenter, basert på studenters behov og utfordringer. Ola-ordningen er et eksempel på at studenter kan være en ressurs og sparringspartner for andre studenter. En måte du som student kan medvirke og bistå dine medstudenter har en god sin studieprogresjon, ved å være ett viktig verktøy med din kompetanse og vilje til å hjelpe andre!  

TTT – Ting tar tid, men hold på engasjementet! 

Vi i Studentdemokratiet jobber kontinuerlig med å få gjennomslag for sakene studentene er opptatt av. Men sakene vi jobber med dukker ikke opp av seg selv. De oppstår ved at studenter tar opp utfordringer eller temaer med sin kulltillitsvalgte, i studentrådsmøter eller i møte med andre tillitsvalgte. Vedtaket med at OLA blir en fastordning ved USN er bare et eksempel på at det tar tid å få gjennomslag, fra før pilotprosjektet i 2019 til nå i 2023. 

Gjennomslag kan være både store og små. Disse er likevel viktige, studentstemmen skal bli hørt. Og hørt skal vi bli gjennom alle ledd i kvalitetssystemet ved USN. Kvalitetssystemet skal legge til rette for en tilbakemeldingskultur mellom ledelse, ansatte og studenter i kvalitetsarbeidet på alle nivå: 
institusjon, fakultet og institutt. 

Engasjement for studentsakene ved universitetet er helt avgjørende for å gjøre studietilværelsen og hverdagen så optimal som mulig. Derfor er det viktig at det forsetter å komme saker, meninger og tanker inn til campusstyrene, i halvårs- og sluttevalueringer og ikke minst inn til dine kulltillitsvalgte! Har dere ikke kulltillitsvalgte, ta kontakt med ditt lokale studentdemokrati. Så kan vi hjelpe dere med å velge denne representanten! Det er viktig for din stemme som student og deg som student ved USN.  

Et kontinuerlig arbeid 

Læringsmiljø er en viktig del av både utdanningen og dannelsen man har som individ i samfunnet, også ved universiteter og høgskoler. Det er viktig å sette søkelys på studentenes fysiske- og psykososiale læringsmiljø for at vi skal ha et grunnlag til å fungere i hverdagen og kunne fullføre studiene våre. Læringsmiljøet legger et fundamentalt grunnlag for vår studiehverdag. SDSN er opptatt av at studentene ved USN skal være klare for arbeidslivet den dagen vi er ferdige med studiene, og at vi studenter skal glede oss til å begynne i våre fremtidige yrker. OLA er et viktig verktøy for å sikre dette, og vi gleder oss til å følge videreutviklingen av ordningen.

Søk stilling i dag! 

Er du en ivrig student på jakt etter faglig, fleksibelt og lønnet arbeid? Da er du den vi leter etter 🤩 

OLA utlyser 80 ledige stillinger som læringsfasilitator. 

Velg ditt fakultet under og søk nå: 

Stillingsbeskrivelse læringsfasilitator 

Oversikt over emner som har OLA høst 23 og vår 24  

Spørsmål om stillingen? Kontakt oss på hei.ola@usn.no