• Aktuelt
  • Nå er det valg - bli kjent med vervet Campusleder

Nå er det valg - bli kjent med vervet Campusleder

Campusleder Kongsberg
Campusleder Kongsberg

Vi har stilt en av våre åtte campusledere, Frida Fossedal, tre spørsmål slik at du kan bli litt bedre kjent med vervet.

Hvorfor stilte du til valg?

Jeg stilte til valg som campusleder fordi jeg hadde hatt vervet studentrådsleder, og ønsker å utfordre meg selv. I tillegg ville jeg være med på å bidra til et bedre studentmiljø, og kunne hjelpe tillitsvalgte med å få gjennom saker og eventuelle utfordringer de har på sitt studie.

 

Hva gjør du i vervet ditt?

I mitt verv har jeg ansvar for resten av styret, og skal veilede de i sine oppgaver. Jeg holder møter for campusstyret, og har hovedansvaret for de arrangementene vi har. Som campusleder er det jeg som har mest kontakt med USN, SSN og et samarbeid med vertskommunen. I tillegg er jeg en del av ledergruppen sammen med andre campuslederene hvor vi hjelper hverandre med eventuelle problemer som oppstår på de ulike campusene, og sammen jobber for å få frem studentenes interesser for USN.

 

Hva har du lært gjennom ditt verv?

Gjennom mitt verv har jeg lært med om lederansvar, og det å holde møter. Samt hvordan jeg på en best mulig måte kan veilede de som sitter med de andre vervene med de utfordringene de møter på. Jeg har også gjennom samarbeid med USN, SSN og vertskommunen lært mye om hvordan de andre organene fungerer, og hvordan de jobber. Det har vært lærerikt for å få en bedre forståelse for hvordan en saksgang går fra et problem kommer til en tillitsvalgt, og til det blir løst.