• Aktuelt
  • Møt Kristian og hør hvorfor han er engasjert

Møt Kristian og hør hvorfor han er engasjert

Kristian Width

Kristian Width er studentrådsleder i Bø,

Kristian Width studerer bachelor i natur og miljøforvaltning ved USN campus Bø. Han er studentrådsleder og har hatt verv innenfor studentdemokratiet de to siste årene som kulltillitsvalg og vara. Men nå skal Kristian starte på det tredje år innenfor studentdemokratiet som studentrådsleder.

Hvordan har du opplevd at det har vært?
Jeg har syntes det var utrolig læringsrikt og ikke minst spennende. Har vokst mye som person gjennom disse vervene og angrer ikke et sekund på at jeg ble med.

 

Hvorfor mener du andre bør engasjere seg?
Jeg mener at andre bør engasjere seg fordi man får en sjanse til å påvirke studiehverdagen til studentene og kjempe for deres saker. Det er en unik mulighet å bidra til endringer som vil komme studentenes vinning og bidra til et bedre studentmiljø på USN.

Hvorfor engasjerer du deg?
Jeg engasjerte meg fordi jeg ønsket å lære mer om studentdemokratiet og deres verdier. I tillegg så ønsket jeg å kjempe for studentenes saker og være bindeleddet mellom studentene og ledelsen på USN.

Hva er det beste som har kommet ut av at du engasjerte deg?
Det beste jeg har fått ut av å være medlem og engasjere meg innenfor studentdemokratiet er uten tvil læringsutbyttet. Har lært utrolig mye om hvordan USN som organ er bygd opp, hvordan det drives og viktigheten av at studentene er med i hvert organ.

Føler du at du ikke har tid til andre ting?
Det er ikke så tidskrevende som det mange kanskje får inntrykk av. Var selv kulltillitsvalgt det siste året og jeg hadde god tid til selvstudering og andre ting ved siden av studiet. Det viktigste er at man setter seg inn i de ulike sakene som kommer opp før studentrådsmøtene og får tatt opp ulike saker og beskjeder fra ledelsen på USN til klassen deres. Det er viktig å ha en god dialog mellom USN og klassen.

Kommer du til å stille igjen i neste valg?
Jeg er usikker. Begynner på tredjeåret og skal skrive bachelorsoppgave så vet ikke om jeg kommer til å stille til valg fordi jeg ønsker å ha full fokus på tredje året mitt her i Bø.

Fun fact:
Jeg tror jeg er morsommere enn det jeg er

 

Takk til Kristian Width for at han stilte til intervju. Jeg håper at dette har inspirert noen av dere til å engasjere dere, lykke til i valget!