• Aktuelt
  • Ledergruppa – en kort forklaring

Ledergruppa – en kort forklaring

Studenter som sitter og jobber sammen

To ganger i måneden kaller studentleder inn til et felles møte med alle campuslederne ved våre åtte campuser. Dette er en møtearena der stemmene, tankene, meningene og viktige regionale saker fra de ulike campusene kommer frem og blir tatt opp i plenum. Disse sakene er tatt fra blant annet studentrådsmøter hvor det er de kulltillitsvalgte i SDSN som kommer med saker – gjelder en sak flere steder blir det altså tatt videre i systemet. Ledergruppa er fungerende høyeste organ mellom vårt høyeste organ som er semestermøte.  

Organisasjonens andre fysiske ledergruppemøte for dette studieåret ble avholdt onsdag 30. august på campus Drammen. På dette møte deltok både campusledere og nestledere fra campusstyrene for å diskutere og vedta aktuelle saker for organisasjonen. I tillegg til de oppmøte campusrepresentantene var dette et møte der både USN og SSN i tillegg var innom og kom med saksfremlegg og svarte på spørsmål ved saker angående studentene. Slike orienteringer og diskusjonsaker fra eksterne er en viktig del av vårt samarbeid og er derfor ikke uvanlige.  

Har du en sak som gjelder din campus? Ta kontakt med ditt campusstyre i dag!