• Aktuelt
  • Har du et engasjement for studenter? Vi trenger flere!

Har du et engasjement for studenter? Vi trenger flere!

Har du interesse av å bruke sosiale medier og ta bilder? Eller arbeide for at internasjonale studenter skal bli hørt? Kanskje du helst vil ha ansvar for dine egne kulltillitsvalgte, og være bindeleddet på fakultetet? Eller vil du helst ha ansvar for læringsmiljøet på din campus? Har du et stort engasjement for organisatorisk arbeid og valg?

Guri Nilsen

Nestleder i Arbeidsutvalget, Guri, har vært rundt og spurt tidligere studentpolitikere:  «Hva er det beste med vervet?», «Lærte du noe nytt?»«Har du fått bruk for erfaringen etter fullført verv/ i jobb?»

 

Hannah Wakeford

«Det beste med vervet var å bli kjent med nye mennesker. Man møter absolutt de mest karakteristiske, likesinnede og snille menneskene når man jobber frivillig.» Hanna Wakeford

Hannah Wakeford var Kommunikasjonsansvarlig i Bø for studieåret 2019/2020. På spørsmål om man kan lære seg noe nytt sier hun. «Lærer jo alltid hvordan å formidle seg bedre når man skal jobbe sammen. I Kommunikasjonsansvarlig stillingen så følte jeg at kreativitet var viktig. Så man må lære seg og ikke filtrere ideer, og mer bare si dem og se hva andre synes. Ikke lås deg fast til en ide, den første er oftest ikke den beste. Også er vervene frivillige, ikke findeling gjør mennesker som kanskje ikke investerer seg like mye. Alle har egne private forhold, mengder studier og terskler å forholde seg til. En dose empati kan alle i samarbeidssetting ha godt av.» 

Vervet er endret litt fra i fjor, så i år har du også ansvar for de internasjonale studentene på campus, så om dette høres interessant ut, send inn kandidatskjema!

 

Hvis du ikke er så god på sosiale medier, så finnes det andre verv. Salar Adel og Karoline Bendiktsen satt i Læringsmiljøutvalget og var Læringsmiljøansvarlig.

Karoline Bendiktsen

«Det beste med vervet mitt er at man blir kjent med nye mennesker, man får utfordret seg selv, man bidrar til et bedre miljø. Ser bra ut på CV og er en god erfaring å ha. Man får mer kunnskap om hvordan USN fungerer og om SDSN. Jeg har lært mye om hvordan USN drives og hvor mye forskjell SDSN kan gjøre for studenter.» Karoline Bendiktsen

 

Salar Adel

«Å jobbe for en frivillig organisasjoner som studentdemokratiet har gitt meg mer interesse innenfor politikk, I tillegg har jeg tilegnet meg et felleskap med andre medstudenter som ønsket å gjøre en forskjell.»

«Læringsmiljøansvarlig var et relativt nytt verv. Vervet var delt opp I tre viktige ansvarsområder: internasjonale studenter, læringsmiljø og  velferd. Mye av dagens problemer på USN, omgår I en av disse ansvarsområdene som gjør det til en av de viktigste vervene å ha. I arbeidet mitt som læringsmiljøansvarlig i studentdemokratiet har det gitt meg en verdifull innsikt på hvordan organiasasjoner er oppbygget.

I tilegg ble det vedtatt nylig alle I dette vervet skal være med I LMU (læringsmiljøutvlaget), som fokuserer hovedsakelig på læringsmiljøet og velferd på USN. Her jobber du sammen med USN for styrke og bedre disse områdene på alle campus». Salar Adel

Du kan også være med å ha ansvar for ditt eget studentråd, det er ledige verv som studentrådsleder på HIU, HH, HS og TMN på forskjellige campus.

 

Ida Marie Schjenken

«Man lærer noe nytt hele tiden, både om seg selv, andre og organisasjonen» Ida Schjenken

Tidligere studentrådsleder på HS i Vestfold, Ida Schjenken syns det beste med vervet var å få jobbe tett på studenter og fakultetet for å gjøre studiet og læringsmiljøet enda bedre, og at man blir kjent med mange nye og flinke kulltillitsvalgte i kullene og på andre campus.

«All erfaring fra vervet vil komme godt med i jobb som sykepleier ettersom man må bruke kommunikasjon og samarbeid aktivt for å få gjennom saker.» Ida Schjenken

              

Margrethe Antonsen Lilleng

«Det å snakke og bli kjent med engasjerte representanter fra forskjellige linjer og klasser gjør at man ser hele campus.»

Margrethe Antonsen Lilleng var studentrådsleder for Handelshøgskolen på Ringerike. Det beste med vervet som studentrådsleder er blant annet at man får med seg som rører seg og skjer rundt på̊ campus. Satt også̊ stor pris på̊ muligheten til å påvirke. Når vi i campusstyret fikk gjennomslag for sakene våre ga det en mestringsfølelse, som igjen ga mersmak. Ikke minst anerkjennelsen man fikk fra de andre for jobben man gjorde var noe av det beste med vervet. I tillegg er det utrolig gøy og givende å være en del av et campusstyre med engasjerte medstudenter!» På spørsmål om det var noe nytt hun lærte, kunne hun fortelle at det var blant annet problemhåndtering. En stor del av vervet omhandler det å ta saker videre som representantene fra klassene kommer med. Det var svært lærerikt å sette seg inn i hvordan man på̊ best mulig måte går frem for å løse det aktuelle problemet. Det var også̊ gøy å kunne være i et tillitsverv hvor man kan stille krav, diskutere og få ansvar. Hun har ikke fått brukt erfaringene som studentrådsleder enda, men hun er imidlertid ikke tvil om at vervet vil være en utelukkende fordel, både i jobb og videre studiesammenheng.

 

Paul Knutson

«Det har vært spennende og lærerikt, uten at det har kommet i veien for studiene mine.» Paul Knutson

Guri har også tatt en prat med Paul Knutson som var nestleder i Kongsberg. Han forteller følgende om hans erfaringer: «jeg har hatt tidligere verv fra andre steder, og har derfor ikke lært så mye nytt generelt, men jeg har fått mye mer innsikt i campusstyret og studentdemokratiet. Jeg har også lært mye om andre studentorganisasjoner, NSO, o.l.» På spørsmålet som de andre og fikk, om hva som var det beste med vervet, synes han at en har kanskje mye innflytelse og påvirkningskraft, uten å måtte ta like mye ansvar som leder. Det å ha store verv ved siden av studiene kan bli tidkrevende, og da er det greit å ikke måtte ta på seg alt for mye ansvar. Spesielt om en er ny til slike verv.»

«Nestleder er også en veldig god vei inn som leder og andre verv, om en har lyst til det senere.»

Han sitter nå som nytt medlem av kontrollkomiteen. «Jeg veldig stor nytte av kunnskapen jeg har fått om SDSN. Jeg ser også at slik organisasjonserfaring en får fra slike verv er nyttig i arbeidslivet.»