• Aktuelt
  • Gratulerer ny rektor – her er våre forventninger

Gratulerer ny rektor – her er våre forventninger

USNs nye rektor, Pia Cecilie Bing-Jonsson. Foto: Jon Klasbu
USNs nye rektor, Pia Cecilie Bing-Jonsson. Foto: Jon Klasbu

Vi gratulerer Pia Cecilie Bing-Jonsson som ny rektor ved USN! Som ny rektor vil du ha ett stort ansvar for å utvikle USN som institusjon og studiested. Vi har i dag praksiser som er gode byggesteiner for vårt samarbeid og setter derfor følgende forventinger til deg som ny rektor ved USN for å ivareta vårt gode samarbeid for å ivareta studentene i beste interesse.  

Studentleder sine forventinger 

På vegne av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge forventes det et godt samarbeid og god dialog med deg som ny rektor. I dag finner dette plass gjennom kontaktmøter og samarbeidsmøter mellom arbeidsutvalget og rektoratet, i tillegg til at studentleder har plass i rektors ledergruppe. Dette er viktig for å bringe studentstemmen tydelig frem helt inn til USNs ledelse. På bakgrunn av dette ønsker vi en videreføring av dette gode samarbeidet med deg og at dette er med videre når ny samarbeidsavtale skal skrives i 2025.  

Vi forventer i tillegg at du respekterer samarbeidsavtalen laget med avtroppende rektor Petter og at du ikke går tilbake på praksiser vi har hatt i mange år. Samarbeidet skal bli videreutvikles, ikke svekkes. At studentene har enkel tilgang til ledelsen er en styrke for USN, både for studentene og ledelsen. Dette har gitt gode resultater, og vi tror det vil gi gode resultater også i fremtiden. I samarbeidsavtalen har organisasjonene tydelige krav og forventninger til hverandre som skaper grunnlag for nettopp et godt samarbeid, dette må vi ikke gå bort ifra.  

Til slutt forventer vi at du som vår nye rektor alltid lytter til studentene og tar deres tilbakemeldinger med i saker som påvirker oss enten direkte eller indirekte. USN er et eksempel på hvordan et godt samarbeid mellom studenter og rektoratet kan være. La oss fortsette å være et foregangsuniversitet for studentmedvirkning og lytt til studentene. Studentstemmen har betydning.