• Aktuelt
  • Global Week – en suksess

Global Week – en suksess

Internasjonal matdag - Campus Vestfold
Internasjonal matdag - Campus Vestfold
Internasjonal matdag - Campus Kongsberg
Internasjonal matdag - Campus Kongsberg

Den 4.-8. september ble det arrangert Global Week på våre campuser. Dette for å gi studentene ved USN informasjon om når, hvor og hvordan de kan reise på utveksling.

Studentassistentene for internasjonale studenter ved USN sto på stand og internasjonal seksjon avholdt webinarer der du kunne møte studenter som har vært på utveksling. I tillegg arrangerte internasjonale studenter internasjonal matdag ved fem av våre åtte campuser.  

Internasjonal matdag 

På onsdagen koordinerte studentassistentene på campus Bø, Porsgrunn, Drammen, Vestfold og Kongsberg, sammen med internasjonale studenter, internasjonal matdag for alle studentene på sine campuser. De internasjonale studentene presenterte hjemlandet sitt med dekorasjoner, nasjonale drakter, i tillegg til sine nasjonale matretter. 

Campuslederne ved campusene dette ble arrangert på, beskriver opplevelsen av internasjonal matdag som arrangement som noe veldig positivt, med “God stemning, mye latter og smil. Absolutt en suksess!” sitert campusleder Bård i Vestfold. Den samme gode stemningen ble opplevd på de andre campusene og campuslederne fortalte at maten smakte veldig godt og luktet helt nydelig. Campusleder John i Kongsberg sa følgende om dagen:  

“Stemningen var veldig god! Folk fra ulike språk snakket sammen som om de skulle ha kjent hverandre lenge. Har ikke hørt en eneste klage på noe av maten, tvert det motsatte. Det virker som alle liker arrangementet. I tillegg kom studenter på utveksling fra Frankrike med musikk som satte en god stemning, og de lot andre internasjonale studenter også legge inn egne sanger og. Oppsummert et av de mest positive arrangementer som ble gjort på USN Kongsberg så lenge jeg har gått her!”  

Viktigheten av internasjonale studenter 

Suksessen av internasjonal matdag mener vi i SDSN er ett eksempel på viktigheten av internasjonale studenter ved våre campuser. SDSN sin politikk om internasjonalisering kommer frem i den politiske plattformen “Internasjonal plattform” vedtatt i semestermøte den 24. Oktober 2021. Under kapittelet om inkludering mener organisasjonen at:  

“Det skal arbeides mot å danne et sterkt internasjonalt fellesskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. For å kunne legge til rette for dette er det viktig å sørge for at vi imøtekommer internasjonale studenter sine behov. I første omgang betyr dette at vi må tilrettelegge, men også sørge at de blir inkludert og ivaretatt av både medstudenter, og ansatte. Samtidig vil disse tiltakene eksponere gjenværende studenter for det internasjonale samfunnet, slik at de kan nytte seg av internasjonalisering også hjemme i Norge.”  

Samhold er viktig, og hvis mangfoldet på USN er sterkt får både norske og internasjonale studenter noe ut av dette samholdet.  

Videre mener vi i organisasjonen at tiltak som nettopp internasjonal matdag er viktige arenaer for arbeidet nevnt ovenfor. I “Internasjonal plattform” står det også følgende om internasjonal studentmobilitet:  

“Studentdemokratiet mener det skal tilrettelegges for at flest mulig studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge skal være i stand til å dra på utveksling i løpet av sitt studium. For å realisere dette mener vi det skal gis tilstrekkelig finansiering, informasjon, og veiledning slik at enhver student har muligheten til å gjennomføre dette.” 

Lurer du på hvor du kan dra på utveksling? KLIKK HER