Forkortelser og sånt...

Bokstaver

Som student ved HSN vil du møte på mange forkortelser som det ikke alltid er like lett å finne ut av hva betyr. Vi har derfor laget en liten oversikt her. Er det noen du ikke finner, så ikke nøl med å sende oss en tilbakemelding på det. Da finner vi ut av det og føyer det til listen.

AU - Arbeidsutvalget (øverste utøvende organ i SDSN)

CS - Campusstyret (øverste organ i SDSN på campus)

FoUI - Forskning, utvikling og innovasjon

HH - Handelshøyskolen

HIU - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

HS - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge

ISU - Internasjonal students union

KD - Kunnskapdepartementet

LM - Landsmøtet i NSO (Norsk studentorganisasjon)

LMU - Læringsmiljøutvalget 

NFR - Norsk Forskningsråd

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning

NSF Student - Norsk Sykepleierforbund Student

NSO - Norsk studentorganisasjon

PF - Parlamentsforsamlingen (øverste besluttende organ i SDSN)

PS - Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 

SAIH - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

SDSN - Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse

SiD - Studentsamfunnet i Drammen

SiG - Studentsamfunnet i Grenland

SiK - Studentsamfunnet i Kongsberg

SiN - Studentsamfunnet i Notodden

SIU - Senter for internasjonalisering og utdanning

SR - Studentrådet (alle klassetillitsvalgte på campus inndelt pr fakultet)

SSN - Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

TNM - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

TUF - Tilsettingsutvalget for undervisning og forskerstillinger

TUP - Tilsettingsutvalget for professorer og dosenter

UHL - Universitets- og høyskoleloven

UHR - Universitets- og høyskolerådet

VS - Vestfold Studentsamfunn