• Aktuelt
 • Er du en av våre nye studenttillitsvalgte?

Er du en av våre nye studenttillitsvalgte?

Oversikt over ledige verv
Bilder til suppleringsvalget høsten 2023

Onsdag 27. september skal ledergruppen gjennomføre en rekke valg til ulike tillitsverv, og du kan stille til valg for å representere studentene ved USN!

Du stiller til valg ved å fylle utt dette kandidatskjemaet.

Som tillitsvalgt i SDSN får du mulighet til å representere studentene og å påvirke bestlutninger som påvirker vår hverdag. Dette er en unik mulighet til å videreutvikle studenthverdagen og å bli bedre kjent med USN og prosesser ved univseritetet.

Du kan stille til følgende verv:

 • Kontrollkomiteen i SDSN
 • Klagenemnda, mannlig vara
 • Klagenemnda, kvinne og kvinnelig vara
 • Likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU), kvinnelig vara
 • Likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU), mannlig vara
 • Tilsettingsutvalget og vara
 • Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) TNM vara
 • Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HH vara
 • Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HS og vara
 • Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HIU vara
 • USNs valgstyre, kvinne
 • USNs valgstyre, mann
 • Fakultetsstyret HS, kvinnelig og mannlig vara
 • Fakultetsstyret HIU, mannlig vara
 • Fakultetsstyret HH, Kvinnelig og mannlig vara

 

Still til valg på dette skjemaet

Frist for å stille til valg er tirsdag 26.09.2023, klokken 23:59.