En seier for studentene

Studentleder Harald Bolstad Evensen FOTO
Studentleder Harald Bolstad Evensen er glad for studentenes gjennomslag

Nå er det vedtatt: til høsten blir det endringer i semesteravgifta.

I dag kom nyheten fra USN om at semesteravgifta settes ned fra 929 til 825 kroner med virkning fra høsten av. For deg som student betyr det at du får 104 kroner du kan bruke på hva du vil!

Studentleder Harald Bolstad Evensen er svært fornøyd og forteller at det i en tid med inflasjon og økte kostnader er et godt gjennomslag for studentene som nå får råd til for eksempel en ekstra pils på studenthusene eller et ekstra måltid i kantina.

Bakgrunnen for endringen er pandemien og endrede vaner som har ført til reduksjon i utskrifter på omkring 30 %. Sett fra et bærekrafts- og forbruksperspektiv ønsker man å minimere utskrifter og papirbruk. I tillegg er dette i tråd med nylig vedtatt bærekraftspolitisk plattform som sier at vi skal redusere papirbruken.

Det som gjør i praksis, gjør at semesteravgiften settes ned er at kopiavgiften på 100 kroner fjernes og at man ikke lengre tvinges til å betale 50 kroner for utskrift hvert semester. Studentene får dermed friheten til å fylle på akkurat det beløpet de selv vil og også muligheten til å ikke bruke printerne i det hele tatt, som er tilfelle for mange i dag.

Videre forteller studentleder at det var nettopp de påtvungne pengene til utskrift var en av sakene som gjorde at han valgte og engasjerte seg som kulltillitsvalgt når han begynte å studere ved USN.

Det er ekstra moro å se resultatet av noe man har jobba for i lang tid, sier en energisk Evensen som også lover å fortsette å jobbe for flere gjennomslag for studentene.

Semesteravgift

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for alle studenter. Den dekker drift av studentsamskipnaden og utgifter til Kopinor. Den inkluderer også en frivillig SAIH avgift på 40,- som du kan velge om du vil betale.

 

Semesteravgift for inneværende semester: 929,-

Semesteravgift fra og med høsten 2023: 825,-