• Aktuelt
 • Eksamensforskrift på høring - skal gi bedre gjennomstrømming

Eksamensforskrift på høring - skal gi bedre gjennomstrømming

Flere eksamensforsøk og forenkling i krav til sammensatt bachelorgrad er blant forslagene Avdeling for utdanning og studiekvalitet nå ber om innspill til.

Avdeling for utdanning og studiekvalitet, AUS, har sendt forslag til endringer i forskrift om studier og eksamen ut på høring til studenter, fakulteter og avdelinger.

Høringsfristen er mandag 4. mars kl. 12.00

Endringene som foreslås kommer blant annet etter innspill i prosessen rundt forskriftsendringer i 2022.

Noen av endringsforslagene er foreslått for å fjerne barrierer for gjennomstrømming. Studiepoengproduksjon og fullføringsgrad er viktig for våre studenter og våre økonomiske rammebetingelser.

Her er en liste over de viktigste endringsforslagene

 • Forenkling av sammensetningen i selvkomponert bachelorgrad, § 2-2 

 • Lavere terskel for permisjon for inntil et studieår i løpet av et gradsgivende studieprogram, uavhengig av årsak, § 4-4 

 • Adgang til å sette "ikke bestått" når praksis må avbrytes pga. forhold ved studenten, §§ 5-3 og 5-4 

 • Definere løpende vurdering som eksamensform og åpne for innspill om flere eksamensformer på listen, § 6-1 

 • Ny bestemmelse om obligatoriske aktiviteter, hvor all obligatorikk reguleres i én bestemmelse og omtales som "obligatorisk aktivitet". Klageadgangen tas ut, § 7-2 

 • Fjerne begrensningen i maks antall eksamensforsøk for "vanlige" eksamener. Åpne for to forsøk på masteroppgaver, § 7-8, jf. også § 4-5 (tap av studierett forsvinner som følge av den første endringen) 

 • Åpne for at alle kan ta konteeksamen dersom konte blir satt opp, § 7-11 

 • Presisering av eksamenssted 

 • Fjerne særreguleringen om krav om to sensorer, hvorav en ekstern, for enkelte eksamenstyper da ny lov ivaretar dette, § 8-2 

 • Definere når gjenbruk av eget arbeid uten kildehenvisning kan anses som fusk, § 8-8 

AUS ber mottakere av høringen sørge for hensiktsmessig forankring og involvering på sine enheter. Forskriftsendringen vil ble drøftet studentrådsmøter på campusene i tiden fram mot høringsfristen. Har du innspill? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller direktekontakt med campusstyrene. Du finner kontaktdata til campusstyrene nederst på denne siden.

Høringsfristen er 4. mars. 

Høringsbrev med redegjørelse for endringer

Utkast til endring i forskrift