• Aktuelt
  • Diskuterer ny organisering

Diskuterer ny organisering

PF møte
Parlamentsforsamlingen diskuterte saken i Bø før nyttår.

Onsdag 16. Januar møtes Parlamentsforsamlingen i Kongsberg for å diskutere hvordan SDSN skal se ut i fremtiden.

Denne høsten begynte Studentdemokratiet i Sørøst-Norge en større prosess om hvordan verv og oppgaver i organisasjonen skulle fordeles og utføres fra sommeren 2019.

Etter flere interne prosesser, en intern spørreundersøkelse og mange innspill har flertallet i Arbeidsutvalget har foreslått en ny struktur av SDSN. Disse foreslår å redusere medlemmer i Arbeidsutvalget og gi flere oppgaver og ressurser til campusstyrene, samt erstatte dagens PF-ordning med et halvårig semestermøte. Med sakspapirene kommer det også forslag til nye vervbeskrivelser og valgreglement.

PF skal diskutere og stemme over forslagene under møte.

Sakene begynner 15:30 og finner sted på rom 12/10 på campus Kongsberg.
PF er åpent.

 

Parlamentsforsamlingen (PF) er det øverste organet i Studentdemokratiet i Sørøst- Norge SDSN).
 

Arbeidsutvalget forbereder og innstiller på saker til PF.

 

Møtene er åpne dersom ikke annet blir bestemt.

 

Neste møte finnes sted i Kongsberg på rom 12/10, kl 15:30.