• Aktuelt
  • Det nye arbeidsutvalget ønsker velkommen til studieåret 23/24!

Det nye arbeidsutvalget ønsker velkommen til studieåret 23/24!

Foto: Erlend Kåsereff, Nora Rymoen Houidi og Sara Halima Habib Wang
Foto: Erlend Kåsereff, Nora Rymoen Houidi og Sara Halima Habib Wang

I skrivende stund er vi godt i gang med studiestartuken 23/24. Våre studentrepresentanter har holdt taler og stått på stand for å ønske alle nye og gamle studenter velkommen til campus. Nå som vi ser forbi sommeren ønsker vi i arbeidsutvalget å dele våre hjertesaker med dere, og løfte frem hva vi ønsker å fokusere på det kommende studieåret. Men først skal dere få bli litt bedre kjent med oss.

Arbeidsutvalget, med studentleder Nora i spissen representerer alle studentene ved USN. Samtidig står vi for utøvelsen av vedtakene og fremmer den politikken som semestermøtet og ledergruppa fatter. Semestermøtet er det øverste organet i studentdemokratiet, og har vedtatt stillingsinstruksen og handlingsplanen som vi arbeider etter. Ledergruppa er møteplassen for alle campuslederne ved USN, som er de øverste tillitsvalgte ute på våre åtte campuser.  

Studentdemokratiet sin visjon for det nåværende studieår er «økt engasjement», og vi vil oppfordre dere alle til å engasjere dere i studiemiljøet i løpet av tiden deres ved USN.  

Vi i arbeidsutvalget arbeider med studentpolitikk på vegne av dere på heltid, og representer organisasjonen på ulikt vis opp mot universitetet, studentsamskipnaden og andre aktører. 

Arbeidsutvalget har i år kontor i Drammen, men er ofte på reisefot for å besøke USN sine ulike campuser, enten for å møte studenter, studentorganisasjoner eller delta i ulike møter. 

Gjennom det neste studieåret skal arbeidsutvalget jobbe for å fremme deres meninger i en rekke kanaler, og kontinuerlig være deres stemme i alle relevante sammenhenger. Dette vil si at arbeidsutvalget ikke representerer seg selv, men deg og dine medstudenters meninger og synspunkter. Disse meningene og perspektivene kommer frem gjennom din deltakelse i studentdemokratiet, fra kulltillitsvalgte, studentråd og campusstyrene. 

Studentdemokratiet og arbeidsutvalget er her for at nettopp din stemme som student skal bli hørt. Så skulle det dukke opp ting som du som student mener kan forberedes, si ifra til din kulltillitsvalgte, eller ditt campusstyre. Din studentstemme betyr noe!

Nora, Erlend og Sara (arbeidsutvalget) er ansvarlig for og arbeider med den daglige driften av studentorganet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette betyr at de skal arbeide helhetlig med organisasjonen på fulltid i tillegg til at de skal gi opplæring, følge opp og til støtte opp om alle de tillitsvalgte i Studentdemokratiet (SDSN) ved alle våre 8 campuser.