• Aktuelt
  • Bli med på landsmøte til NSO

Bli med på landsmøte til NSO

Foto: NSO
NSO sitt landsmøte avholdes 4.-7. april i Tønsberg. Foto: NSO

Torsdag 4. april til søndag 7. april avholder Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte i Tønsberg. SDSN skal sende en delegasjon bestående av 12 studenter som skal være med å bestemme hva NSO skal kjempe for de neste årene.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den nasjonale interesseorganisasjonen for 30 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler.

Sammen representerer disse om lag 230 000 studenter.

NSO skal fremme studentenes interesser og rettigheter både nasjonalt og internasjonalt. NSO er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Les mer om NSO
 

Landsmøte

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Dette arrangeres årlig og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

4.-7. april skal delegatene fra hele Norge bestemme organisasjonens styrende politikk, inkludert handlingsplan, rammebudsjett og hva norske studenter skal mene i ulike saker. Dette inkluderer alt fra studiestøtte og studentboliger til gjennomføring av undervisning og eksamen.

LM velger også nasjonale studenttillitsvalgte til arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene. Som USN student er du også valgbar til disse vervene.

 

Vil du reise på landsmøte?

Parlamentsforsamlingen (PF) skal velge 12 USN studenter som skal reise på LM NSO, du kan bli en av dem. Dette gjør du ved å stille til valg i PF. De studentene som får flest stemmer vil utgjøre USN sin delegasjon.

 

Foto: NSO

 

Du bør stille fordi:

  • Det er lærerikt, inspirerende og utrolig gøy.
  • Du får møte studenter fra hele landet.
  • Du får god og viktig erfaring med omfattende saker.

... Men dette må du være bevisst på:

  • Landsmøtehelgen er omfattende med mange timers møte over fire dager.
  • Delegater må forberede seg godt og lese en stor mengde sakspapirer.
  • Det vil være et nasjonalt formøte 16-17 mars i tillegg til eventuelle SDSN formøter.

 

Vi håper du stiller som SDSN og USN sin delegat på landsmøte!

Still til valg som delegat ved å melde din interesse til studentdemokratiet@usn.no eller møt opp i PF møte.

Vil du stille til valg i NSO?

LM skal også velge studenter til en rekke verv på nasjonalt nivå. Som USN student er du valgbar og kan stille til valg på landsmøtet. Da vil du være med å påvirke Norske studenters hverdag på nasjonalt nivå og dette anbefales på det varmeste.

Les mer om hvilke verv som velges på LM og send inn kandidatskjema!

 

Om landsmøte:SDSN velger USN delegasjon 16. januar i Kongsberg.
 

Alle USN studenter kan stille.


Landsmøte finner sted i Tønsberg torsdag 4. - 7. april 2019.

 

Nasjonalt formøte 16. - 17. mars. Sted ikke bestemt.

 

Det blir også formøter for SDSN sin delegasjon.Reise og opphold dekkes.

 

Om NSO:

 

 

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.

 

Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter.

 

NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

 

NSO er partipolitisk uavhengig.

 

www.student.no