• Aktuelt
 • Arbeidsutvalget ønsker alle studenter velkommen!

Arbeidsutvalget ønsker alle studenter velkommen!

AU

Møt studentleder Victor Simonsen, politisk nestleder Andre Fritzøe og organisatorisk nestleder Nils Herman Lien Håre i Arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget består av studentleder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder som har permisjon fra studiene for å være studenttillitsvalgte på fulltid. Arbeidsutalget representerer alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.  Arbeidsutvalget står for utøvelsen av vedtakene som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide etter stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet.

Arbeidsutvalget har ansvar for  den daglige driften, opplæring, oppfølging, støtte for tillitsvalgte i Studentdemokratiet og kontakt med studentrepresentanter i universitetsstyret, studentsamskipnaden og campusstyrene.

 

leder i au

Studentleder Victor Simonsen er øverste studenttillitsvalgt på USN 

Studentleders oppgaver

 • Studenleder er øverste studenttillitsvalgt på USN og øverste leder i Studentdemokratiet.
 • Studentleder representerer studentene innad og utad på USN, samt mot regionen og nasjonalt.
 • Studentleder leder møtene i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Studentleder fremmer Studentdemokratiet sin politikk for Universitetet, regionen, nasjonalt og i media.
 • Studentleder sitter i rektors ledergruppe.

 

politisk nestleder

Politisk nestleder Andre Fritzøe

Politisk nestleders oppgaver

 • Politisk nestleder i Arbeidsutvalget er Studentleders stedfortreder. 
 • Representere studentene i møter med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 
 • Delta i møtene i studentdemokratiets ledergruppe. 
 • Følge opp studenter i råd og utvalg 
 • Fremme Studentdemokratiet sin politikk. 
 • Politisk nestleder skal holde seg oppdatert på studentpolitiske saker regionalt og nasjonalt. 

 

politisk nestleder

Organisatorisk nestleder Nils Herman Lien Håre

Organisatorisk nestleders oppgaver

 • Representere studenter i møter med Universitetet. 
 • Delta i møtene i Studentdemokratiets ledergruppe. 
 • Ansvarlig for utlysning, koordinering og gjennomføring av urnevalg, samt prosedyrene rundt studentvalg(ene). 
 • Koordinere campusledernes arbeid med gjennomføring av semestermøtene. 
 • Oppfølging av tillitsvalgte i organisasjonen, inkludert opplæring. 
 • Overordnet ansvar for profilering og informasjonskampanjer.