Wiktoria Akar

Wiktoria Akar
Wiktoria Akar

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg som studentrådsleder fordi det er viktig at studenter ved USN blir tatt på alvor. Derfor er det essensielt at vi som studenter får mulighet til å påvirke vår hverdag ved universitetet.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg for dette vervet fordi jeg er engasjert og ansvarlig. Jeg vil gjerne være med på å gjøre student-opplevelsen enda bedre for enda fler. Det er en jobb jeg ønsker å utføre på en tilfredstillende måte.

Engelsk tekst:

I want to apply for election as student council leader because I would like to have the opportunity to make the university better for more students. I fit this job because I am responsible and committed. It is very important to me that we as students have the chance to influence our education.

Hvor kan du stille til valg?