Victor Simonsen

Victor Simonsen
Victor Simonsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Mitt ønske om å forbedre studiehverdagen til mine med studenter, er min drivkraft til å stille som Campusleder. Jeg har tidligere sittet som studentrådsleder for handelhøyskolen, men har ett ønske om å kunne være en stemme for alle. Samtidig som jeg ønsker å jobbe for økt studiekvalitet med ett godt samarbeid mellom student og ansatte ved USN.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Grunnen jeg egner til dette vervet er fordi jeg er engasjert og motivert, jeg har en stor drivkraft til å gjøre en god jobb. At alle skal bli hørt og vurdert på likt grunnlag er noe jeg står for, og mener at jeg kan være personen som gjør dette mulig.

Engelsk tekst:

My desire to improve the daily life for my fellow students, is my driving force to become the Campus leder. I have previously served as the student council leader for "Handelhøyskolen", but have one wish to be a voice for all students at the university. At the same time, I want to work for increased student quality with a good collaboration between student and staff at USN. The reason I am suitable for this position is because I am engaged and motivated, I have a great drive to do a good job. That everyone should be heard and judged on the same basis is something I stand for, and believe that I can be the person who makes this possible. 

Campus og fakultet: Vestfold, Handelshøyskolen

Studie: Bachelor i Historie

E-post: victor.g.simonsen@hotmail.com