Victor Simonsen

Victor Simonsen
Victor Simonsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Grunnen jeg stiller er fordi ønsket til en god studiehverdag er sterk. Det å kunne bidra til at studiedagen skal bli bedre for andre, er noe jeg ønsker å jobbe med. Jeg mener det er viktig at vi har godt samarbeid med forelesere og andre ansatte ved USN, for å kunne utgjøre en forskjell. Jeg vil også være en stemme som kan representere mine med studenter, slik at alle blir hørt.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Grunnen jeg egner for vervet er fordi jeg brenner for studenters rettigheter, jeg er engasjert og vil gjøre en forskjell.

Engelsk tekst:

My goal is to make a better study day for all students at USN, I want everyone to be included, and that every opinion must be heard. I want to make a change for my fellow students. And make a better connection between students and USN.

Campus og fakultet: Vestfold, Handelshøyskolen

Studie: Bachelor i Historie

E-post: victor.g.simonsen@hotmail.com