Victor Simonsen

Victor Simonsen
Victor Simonsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg stiller til valg fordi trivselen til studenter er noe jeg ønsker å bidra til, jeg ønsker å skape ett godt studentmiljø og bidra til at studiekvaliteten blir bedre. Jeg ønsker også å fremme andres meninger og mener det er viktig at alle skal bli hørt. Jeg brenner for for å skape ett mer sosialt miljø, der absolutt alle skal få være med. Aktiviteter og arrangementer som ikke skal koste noe for studenter.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Grunnen jeg egner meg til vervet er fordi jeg er engasjert og ønsker å forbedre studentmiljøet. Samtidig som jeg kan være en god ressurs for andre studenter og ønsker å jobbe tett for å bidra til en bedre kontakt mellom studenter og ansatte ved USN

Engelsk tekst:

My goal is to make a better study day for all students at USN, I want everyone to be included, and that every opinion must be heard. I want to make a change for my fellow students. And make a better connection between students and USN. I also want to work making a more social university, I believe we need more social activity , that don’t include that we must spend lots of money to join.

Campus og fakultet: Vestfold, Handelshøyskolen

Studie: Bachelor i Historie

E-post: victor.g.simonsen@hotmail.com