Universell utforming

Alle studenter trenger en tilgjengelig campus for at de skal føle seg velkomne. Universell utforming skal gjøre samtlige av USN sine campuser tilgjengelig for alle. Det skaper ikke hindringer og utestengelse, men muligheter og inkludering.


Ved universell utforming har det gjennom tiden vært stor bruk av ad hoc (midlertidige) løsninger som løser individuelle problemer når de oppstår. Dette er ikke god bruk av ressurser, og det krever tid å implementere midlertidige løsninger.

Regjeringen i Norge har mål om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Dette skal i følge av likestillings- og diskrimineringsloven, minimere individuell tilrettelegging og ad-hoc løsninger.


Studentdemokratiet ønsker at alle USN sine studenter skal ivaretas gjennom universell utforming.


Studentdemokratiet mener at
• Universell utforming skal være hovedregelen, og man skal avstå fra å bruke midlertidige løsninger så langt det lar seg gjøre
• Både USN og SSN sine lokaler skal være tilgjengelige for alle
• Norges handikapforbund sitt tilgjengelighetsutvalg skal besøke hver campus og undersøke tilgjengelighet

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 27. mars 2019.