Tilrettelegging for samlingsbasert undervisning

Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det flere samlingsbaserte- og nettstudier. Ved et av Universitetets 8 campus tilbys det korttidsleie hos Samskipnaden. Dette er et rimeligere alternativ til f.eks. hotellovernatting.


Studentdemokratiet mener det er nyttig å overføre denne ordningen til de resterende campus hvor Samskipnaden har studentleiligheter. Dette vil sikre at studentene får mulighet til å planlegge semesteret på en god og forutsigbar måte. Da både med tanke hvor man skal overnatte og økonomi.


Studentdemokratiet mener at det bør opprettes en oversikt over ledige boliger som alle studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge kan benytte seg av.


På denne måten arbeides det for bærekraftig drift ved at infrastruktur ikke står tomt, samtidig som studentene blir ivaretatt.


Ved at studenter får mulighet til å bo nært campus, vil det kunne ha gode synergieffekter som vil bidra til økt motivasjon, mer tid til studier og muligheter til sosialisering ved å bo sammen med andre studenter.


Studentdemokratiet mener at

  • Studentsamskipnaden skal tilrettelegge for at studenter på samlingsbaserte studier  har mulighet for korttidsleie.
  • Prisene på korttidsleie skal være studenttilpassede.
  • Det skal opprettes et system med oversikt over ledige boliger.
  • Studentsamskipnaden må tydeliggjøre mulighetene for korttidsleie for studentene.

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 27. mars 2019.