Resolusjon om terapihunder

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHOT) fra 2018, viser at ikke mindre enn 44% av studentene er plaget av angst i forbindelse med eksamen. 14% ser på det som et svært alvorlig problem, og hele 30% forteller at de plages av en del eksamensangst [1]. Forskning viser til at studenter som er i kontakt med dyr som eksempel hunder under eksamensperioden opplever økt glede, energi og støtte, og redusering av stress[2].

Konsekvenser av eksamensangst er at studentenes konsentrasjon blir svekket og mestringsfølelsen blir redusert/hemmet. Selv om eksamensangst ikke er noen diagnose, oppleves den svært belastende for de det gjelder fordi symptomene er de samme som generell angst[3].

Av studentene som svarte at de var svært plaget eller delvis plaget, oppga 27% at en konsekvens av eksamensangsten var dårligere oppnådde eksamensresultater enn forventet. Mer alvorlig er det at en gruppe på 2-5% av deltakende studenter rapporterte at eksamensangsten medførte til uteblivelse fra eksamen, avbrutt eksamen, utsatt eksamen og/eller fått tilrettelegging under eksamen.

Ansvaret til en studentsamskipnad er å utvikle gode velferdstjenester som sikrer lik rett til utdanning. I lov om studentsamskipnader, §5 står det følgende: “Utdanningsinstitusjonen har det overordnete ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen”[4].

Læringsmiljø er et begrep som ikke er konkretisert i loven, men Universell bruker denne: “Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring – altså alle faktorer som kan påvirke studentenes læring»[5]. Bruken av eksamenshunder kan påvirke studentenes læring til det positive ved at hundene kan redusere stress i forbindelse med eksamener og kan øke gleden av å studere[6].

På Universitetet i Sørøst-Norge er det et forbud mot hunder innendørs (med unntak av servicehunder). Dette forbudet gjør det derfor vanskelig å få et slikt vedtak innført på våre campuser. Likevel så mener vi at fordelene med å tilby hundekos mot eksamensstress krever lite ressursbruk målt opp imot de store gevinstene.

Tilbudet skal være tilgjengelig ved eksamensperioder. Med eksamen menes enhver eksamensform der dette fysisk lar seg gjennomføre.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Studentsamskipnaden i SørøstNorge har ansvar å tilrettelegge for tilgjengelige eksamenshunder under sine helsetjenester, sammen med Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Tilbudet skal inkludere allergivennlige hunder.
  • Det skal være ett bookingsystem med fastsatte dager og tider.
  • Universitetet i SørøstNorge skal være behjelpelige til å disponere lokale/rom hvor hundene kan være.
  • Universitetet i SørøstNorge skal tillate å ha terapihunder inne på Campus på lik linje med servicehunder, til de oppsatte tidene studenter kan booke time.
  • Tilbudet skal være tilgjengelig ved eksamensperiodene.

Resolusjon ble vedtatt av Semestermøtet den 20. mars 2021.