Resolusjon om studentboliger

Universitetet i Sørøst-Norge har en gjennomsnittlig dekningsgrad på 12.2% i 2019 som er ned fra 12.7% i 2018. Dette er den nest dårligste dekningsgraden i Norge.

Statsbudsjettet legger opp til byggingen av 2200 nye studentboliger. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at studentboliger skal bli en prioritet hos Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Universitetet i Sørøst-Norge og vertskommunene. Aktørene må samarbeide for å øke dekningsgraden, og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at dekningsgraden ved Universitetet i Sørøst-Norge burde økes frem mot Stortingsvalget i 2021.

Studentene ved USN, skal føle seg trygge og ivaretatt. Dette inkluderer at studenter skal ha et solid grunnlag for studentboliger. Mange studenter har vanskeligheter med å finne tilfredsstillende boliger som er innenfor en students prisperspektiv.

SHoT resultatene tilsier at en høy andel av studentene sliter med ensomhet, og da kan det sosiale nettverket som kommer med campusnære studentboliger være fordelsaktig for studentene

Studentboliger som bygges i nærheten av campus vil også føre til at studenter får mindre behov for bil eller andre transportmidler som har et miljøavtrykk. Samskipnaden har også en miljøprofil ved bygging av nye studentboliger som passer godt med studentenes økte miljøaktivisme.

Sikkerheten rundt det å leie fra samskipnaden som tilbyr husverter, arrangementer, vaktmester og fagfolk kan bidra til å gjøre det lettere for studenter å finne seg til rette ved sitt studiested.

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • SSN, USN og vertskommunen skal prioritere studentbolig utbygging og samarbeid for å øke dekningsgraden av studentboliger ved Universitetet.
  • Studentene skal ha et trygt og billig sted å bo under studiene sine.
  • Studentene skal ha et forutsigbart bostedsforhold.
  • Studentdemokratiet skal sette studentboliger på dagsordenen. 
  • Studentene ved Universitetet skal ha førsteprioritet for å leie studentboliger av samskipnaden.

Resolusjonen ble vedtatt i ledergruppemøte 27. november 2019.