Resolusjon om smittevern på campus

Bakgrunnen for resolusjonen er at vi er inne i en verdensomfattende pandemi og derfor er det viktig at smittevernet opprettholdes både i og utenfor undervisningsrom. Forutsigbarhet og gode rutiner for smittevern er viktig for å ivareta en god mental og fysisk helse.
Ved dårlig smittevern og etterfølgelse av rutinene på campus risikeres det at studentene påføres unødvendig stress og engstelse. Det risikeres at studenter grunnet sykdom og karantene ikke får gjennomført studiet på normert tid, og at gjennomstrømningen derfor kan gå ned.
Det må bli tilrettelagt for ulike løsninger både i henhold til undervisning og eksamen, slik at alle studenter har mulighet til å delta, uavhengig av karantene, sykdom eller frykt for å bli smittet. En konsekvens kan være at studenter møter opp på universitetet med symptomer. Det må derfor tilrettelegges for gode digitale løsninger slik at studentene ikke går glipp av viktig undervisning som de ønsker å delta på, eller må utsette eksamensgjennomføringen.

Studentdemokratiet mener:
• Der USN ikke får til å opprettholde tilfredsstillende avstand i undervisning og eksamenssituasjoner skal USN stille med munnbind til alle studenter.
• Det skal være lav terskel for å få tilrettelagt undervisning og eksamen gjennom digitale løsninger og på kort varsel for studenter som har behov for dette.
• USN skal sørge for at alle studenter og ansatte skal være kjent med og følger smittevernrutinene.
• Det skal være utarbeidet spesifikke retningslinjer for praksis under pandemien, og det skal være muligheter for tilrettelagt praksis.

Resolusjon ble vedtatt av semestermøtet den 18. oktober 2020.