Resolusjon om praksis og korona

Vi mener at USN må vise større skjønn når det gjelder studenters ufrivillige fravær relatert til covid-19. Det burde også utarbeides gode alternativer for å sikre vanlig studieprogresjon. Forholdene som medfører utfordringer og eventuelt fravær er utenfor studentene sin kontroll og det oppleves urettferdig at studenter skal få konsekvenser for dette i sin studie.

Studentdemokratiet i Sørøst – Norge mener:

  • At «retningslinjer for praksis» må oppdateres kontinuerlig, og være spesifikt tilpasset aktuell smittesituasjon samt gjeldende nasjonale krav.
  • At det må åpnes for alternative oppgaver, eller godkjent fravær, der hvor studenten ikke får delta i praksis grunnet covid-19.
  • Det skal være muligheter for tilrettelagt praksis der det er hensiktsmessig
  • Det skal gis større handlingsrom for praksisstedet i vurdering av enkeltstudentens fravær og gjennomføring av praksisoppgaver.

Begrunnelse

Bakgrunnen for denne resolusjonen er situasjoner knyttet opp mot pandemi, og de stadige utviklingene som inngår. Praksis er en viktig del av profesjonsutdanningene vad at den skal legge til rette for god tilknytning til arbeidslivet, og skape den viktige erfaringskompetansen nødvendig for profesjonsdannelsen.

Situasjoner knyttet opp mot smittevernregler og restriksjoner ved skaper behovet for kontinuerlig oppdaterte retningslinjer for praksis ved USN.

USN har utrykket ønske om å ivareta den planlagte studieprogresjonen [[1]], noe som da også i mange studier omfatter praksis. Å utsette studiene, opptil et helt år vil ikke bare sette en stoppe for dette, men også være en enorm økonomisk påkjenning. Ikke bare er så mye som syv av ti studenter er avhengig av deltidsjobber som de ofte permitteres fra [[2]] [[3]], men de vil også få et stadig økende studielån (som følge av behov, ikke renter) som da ellers ikke ville vært tilfelle ved alminnelig progresjon. Disse «praksis/covid» relaterte utgiftene vil også være konter produktiv til innstillingen om at utdanning skal være for alle [[4]][[5]] Avslutningsvis skal det også nevnes at utførelsen av denne type praksis vil i høyeste grad være relevant til arbeidslivet, da dette er situasjoner en reelt sett vil kunne møte, særlig studenter i siste del av sin utdannelse [[6]].

 

Resolusjon ble vedtatt av Semestermøtet den 20. mars 2021.