Resolusjon om kjønnsnøytrale toaletter og garderober

Studentene skal føle seg trygge og velkommen på universitetet blant ansatte og medstudenter når de skal på toalett og skifte i garderober.
For å sikre et mangfold av studenter og ansatte på Universitetet må vi blant annet sikre at ingen føler seg tvunget inn i en bestemt kjønnskategori som de selv ikke føler de hører til. Det er også viktig at endring av kjønnsspesifikke toaletter til kjønnsnøytrale toaletter innebærer mer enn endret skilting, for eksempel må det i alle båser være tilgang på avfallsbeholdere til sanitetsprodukter.
Dette fremmer den universelle utformingen universitetet i Sørøst-Norge. Tiltakene skal ikke gå ut over de eksisterende handicap-toalettene, som skal være forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne.


Studentdemokratiet mener:
• Det skal være flere kjønnsnøytrale toaletter på alle campuser.
• Det skal være garderobemuligheter som både er kjønnsspesifikke og nøytrale på alle campuser.

Resolusjon ble vedtatt av Semestermøtet den 18.oktober 2020