Resolusjon om eksamensdatoer

For at studenter skal kunne prestere best mulig i studiet, er det viktig med forutsigbarhet knyttet til eksamener. Ved at man tidlig i løpet av semesteret får offentliggjort eksamensdatoer, kan studentene i større grad planlegge eget semester og egen læring. Det er også viktig at de ordinære eksamensdatoene ikke kolliderer med kontinuasjonsperioden, da alle studenter skal kunne fortsette å prioritere den ordinære studieprogresjonen. 

Studentdemokratiet mener:

  • Eksamensdatoer skal være offentliggjort senest 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret
  • Eksamensdatoer tilknyttet et gradsløp skal ikke kollidere
  • Ordinære eksamener skal legges i ordinær eksamensperiode. Unntak fra dette er emneundervisning som er planlagt ferdig midtveis i semesteret, da skal eksamen avholdes fortløpende etter emnets undervisning
  • 18. mai skal være eksamensfri.

Resolusjon ble vedtatt av semestermøtet den 24. oktober 2021.