Kvalitet i digitale kompendier

Bruken av kompendier i nye HSN er varierende fra studiested til studiested, blant de forskjellige studieretningene. Formålet med kompendier er å sammenfatte litteratur fra flere forskjellige kilder i et verk, der man ser det ikke er behov for å gå til innkjøp av hele boken eller heftet. Gjennom bruken av kompendier har man også spart studenter for unødig innkjøp at litteratur, der kanskje ikke hele innholdet i boken er relevant.

Tidligere har kompendiet vært tilgjengelig for studentene i opptrykt utgave, der studentene har betalt for rettighetene til materialet på forhånd gjennom studieavgiften. I tillegg har studentene tidligere betalt for trykkingen direkte gjennom hustrykkeriet.

Mer og mer pensumlitteratur er tilgjengelig på nettet gjennom nettjenester og elektroniske ressurser slik som idunn.no og nb.no. Samtidig blir det mer og mer vanlig for studenter å benytte seg av elektronisk materiale under studiene. Fra et miljøperspektiv bør man også unngå å trykke opp kompendier som flerre studenter heller ønsker å benytte digitalt.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Alle kompendier skal være tilgjengelige for studentene i digital utgave
  • Kildene som blir brukt i kompendiene skal:
    • Skannes som ocr- tekst slik at man får søkbar og kopierbar tekst i kompendien.
    • Holde høy kvalitet. Det vil si at det ikke skal være merket tekst, skriblede håndnotater eller understreket tekst.
    • Skannes en side av gangen slik at man unngår dobbeltsider som det må scrolles sidelengs for å lese
    • Lenke innholdsfortegnelse til kapitler/titler

Etter at de digitale kompendiene er tilgjengelige er det opp til studentene om de ønsker å skrive dette ut eller ikke.

En resolusjon er i følge wikipedia en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva partene erklærer som enighet etter et møte.

Resolusjon om kvalitet i digitale kompendier ble vedtatt i parlamentsmøte 1. mars 2017.