Kollektivtilbud

Kollektivtransport er en essensiell del av det å være student i en kommune, da det tilrettelegger for bosettelse lenger unna campus. Det er et behov for å styrke kollektivtilbudet ved USN sine campus, noe som ble underbygget i «Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse» i september 2018.


Studentenes økonomi gjør at mange ikke har muligheten til å benytte seg av kollektivtilbudet. Rabatter på kollektivtrafikk vil gjøre det enklere for studenter å delta på arrangementer utenfor skoletiden og andre aktiviteter. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at det skal være 50% studentrabatt på kollektivtransport, og at dette skal gjelder for alle studenter uansett alder. 


Mange studenter kan oppleve kveldsarrangementer som utfordrende, da det kan være utfordrende å komme seg hjem på kvelden. Denne utfordringen gjelder også for sene studiekvelder på campus. Studentdemokratiet ønsker at det skal bli tilrettelagt for at studenter skal ha større mulighet til å delta på sosiale arrangementer og deltagelse på kollokviegrupper/lesesaler etter undervisning. SDSN ønsker derfor et bedre kollektivtrafikktilbud for studenter, både med antall avganger og hvor sent på kvelden det skal settes opp busstilbud.


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener derfor at:

  • Det skal være 50% rabatt på kollektivtransport for studenter
  • Studentrabatt skal gjelde for studenter i alle aldersgrupper.
  • Bedre kollektivtilbud for studenter, både med antall avganger og hvor sent på kvelden det skal settes opp busstilbud

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 27. mars 2019.