Delvurderinger i 10 studiepoengs emner

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge § 8-1 (5) sier følgende: «Emner med omfang på 10 studiepoeng eller mindre skal ikke ha delvurderinger, hvis ikke annet følger av nasjonale rammeplaner eller eksternt samarbeid». Tilbakemeldingene fra forelesere på HSN er at denne paragrafen hindrer de i å gjennomføre delvurderinger som studentene ønsker.

Studentdemokratiet mener at det er uheldig at denne paragrafen hindrer forelesere i å gjennomføre delvurderinger som studentene ønsker. Dette er et stort ønske der studentene har tre emner som går parallelt gjennom hele semesteret på 10 stp. Studentene ønsker å ha muligheten til delvurderinger i emner som varer over så lang tid.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at: Forslag til endring i punkt §8-1 (5) i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge: «Emner med omfang på 10 studiepoeng eller mindre kan ikke ha mer enn 1 antall delvurderinger, hvis ikke annet følger av nasjonale rammeplaner eller eksternt samarbeid».

Resolusjon om kvalitetssikring av praksis ble vedtatt i parlamentsmøte 25. oktober 2017.