Boliggaranti for internasjonale studenter ved HSN

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge krever at Høgskolen i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge samarbeider for å utarbeide en samarbeidsavtale for å beholde boliggarantien for internasjonale studenter.


Det er viktig at denne samarbeidsavtalen er på plass før 15. april 2018, som er søknadsfristen for internasjonale studenter.

 

  • Studentene ved HSN ønsker et internasjonalt miljø ved HSN.
  • Ved HSN sin lnternasjonaliseringsstrategi skal lnternasjonalt samarbeid utnyttes aktivt for å øke kvaliteten i egen utdannings og forskningsvirksomhet, og det skal legges til rette for utstrakt student- og personalmobilitet. Mål 3 , Tiltak 3: HSN vil aktivt jobbe for å rekruttere internasjonale studenter.
  • Studentsamskipnadens oppgave er å yte velferdstjenester til studentene ved studieinstitusjonen.

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 4. april 2018.