Resolusjon: Bevar stipendordningen

Bevar stipendet: Vi er ikke perfekte!
Bevar stipendet: Vi er ikke perfekte!

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å spare inn 256,4 millioner kroner på å kutte i stipendet for norske studenter.


 

Forslaget legger alt ansvar for frafall i høyere utdanning over på studentene fremfor å ta tak i utfordringene som bidrar til at studenter ikke fullfører. Studentdemokratiet er bekymret for alle studenter som møter barrierer for å fullføre sin grad, som sykdom, manglende tilrettelegging i studietiden, dårlig rådgivning eller andre forståelige grunner.

Disse studentene vil nå straffes med høyere gjeld. Mindre fleksibilitet vil også kunne føre til at flere vegrer seg for å begynne på høyere utdanning eller ta etter- og videreutdanning.

I dag får studenter omgjort inntil 40% av studielånet til stipend etterhvert som de avlegger studiepoeng. Regjeringen foreslår å kutte dette til 25%, mens de resterende 15% kun gis ved avlagt grad og da kun for studiepoeng som inngår i graden.

 

Som et resultat vil studenter som bytter studie underveis, tar årsstudium eller enkeltemner i tillegg til graden få høyere gjeld.


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at man skal bevare stipendordningen slik den er i dag