Vi må dra lasset sammen!

Studentleder Karoline Lie og rektor Petter Aasen. Foto

Studentleder Karoline Lie og rektor Petter Aasen deler en bekymring: Hvordan skal studentene komme seg gjennom enda et korona-semester?

Mange lange, like dager på hybelen. Tunge pensumbøker, timesvis på zoom. Ingen fester, ingen konserter. Det sosiale livet er redusert til gåturer og fredagsøl med ansikter på en skjerm. Kanskje økonomiske bekymringer. Krisepakkene lar vente på seg, og retningslinjene endres nok en gang. Noen lurer på om de skal gi opp.

De som underviser kan også ligge våkne om nettene. Når jeg fram til studentene? Klarer jeg å engasjere dem i digitale grupper som gir godt læringsutbytte? Er det alternative opplegget god nok erstatning for tapte praksisdager?

Bekymret for progresjon

Rektor Petter Aasen vet at både studenter og ansatte strever. Derfor valgte USN å åpne opp for undervisning på campus så fort nasjonale retningslinjer gjorde det mulig, etter å ha vært i kontakt med alle vertskommunene. Mye undervisning er fortsatt digital, for å sikre at det ikke blir for mange til stede samtidig. På samme måte som i høstsemesteret er antallet plasser i auditorier og klasserom redusert, så det skal være mulig å holde god avstand. Selv om USN har mange studenter, er hver av campusene ikke så store.

– Vi er bekymret for studentenes læringsmiljø og progresjon. Kravene til kunnskap og ferdigheter er ikke mindre ved eksamen i år enn tidligere. Vi ønsker at alle skal komme seg gjennom pensum, klare å holde den planlagte studieprogresjonen og få et tilfredsstillende og godt læringsutbytte. Derfor må vi bruke mulighetene vi nå har til å møte studentene på campus, sier rektor.

– Trygt på campus

Det har vært et krevende år for studentene og mange studenter er nå glade for at det nå er åpent for noe undervisning på campus. Samtidig har studentleder Karoline Lie har mottatt noen henvendelser fra studenter som ikke ønsker å delta i fysisk undervisning.

– Vi forstår at noen kan være engstelige, men det er ikke god nok grunn til å kreve kun digital undervisning. Det er trygt å være på campus, og alle har et ansvar for godt smittevern. USN legger til rette for det, og vi studenter har også et ansvar til å bidra til en god og trygg læringssituasjon på campus. Du kan gjerne bruke munnbind, slik mange gjør i butikken og på bussen, og du bør bruke det hvis det i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand, sier hun.

Studenter som av helsemessige årsaker ikke kan delta i undervisning på campus, kan søke om tilrettelegging.

Studentlederen vil berømme de ansatte på universitetet for den store innsatsen de har gjort i en krevende tid, og oppfordrer studentene til å dra lasset sammen med dem for å få til best mulig undervisning i vårsemesteret.

Dette er rådene til våre studenter:

  • Ta kontakt med faglærere og medstudenter. Bidra gjerne med forslag som fungerer i den situasjonen vi er i.
     
  • Vær aktiv undervisningen. Ha på kameraet i zoom, det hjelper på konsentrasjon og læringsutbytte for deg, og det hjelper underviseren og medstudentene at de kan se deg.   
     
  • Når du er på campus, må du holde god avstand til andre og praktisere godt smittevern. Ha respekt for at andre kan være mer bekymret for smitte enn det du er selv.