Styremedlem i studentsamskipnaden

Still til valg i SSN
Still til valg i Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er en velferdsorganisasjon for studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge og andre tilknyttede utdanningsinstitusjoner.


Som representant i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norges styre har du en unik mulighet til å påvirke viktige beslutninger og utvikling av tilbudene ved ditt studiested! Dette styret forvalter og prioriterer store pengesummer (deriblant all innbetalt semesteravgift), investeringer, som studentboligprosjekter o.l. eller satsingsområder for økt trivsel blant studentene. Her kan du gjøre en viktig jobb for dine medstudenter i dag og de som kommer etter dere, og sammen med påvirkningsmuligheten følger også et stort ansvar. Vi trenger deg som er ydmyk for dette ansvaret, og som tar det på alvor.

Som styrerepresentant belønnes du med møtehonorarer, i tillegg til et svært tungtveiende dokument til din CV. Du forplikter deg til å stille på de møter og arenaer du blir kalt inn til, og til å stille godt forberedt. Det er ca. fem faste møter i året, og ekstraordinære møter kan forekomme. For å ivareta studentenes interesse på best mulig måte trenger vi representanter som er motivert for ansvaret, som ønsker å engasjere seg, som er villig til å ta seg tid til å sette seg grundig inn i saker, samt tørre å stille spørsmål og sørge for å forstå de nødvendige aspektene ved de ulike sakene som tas opp. Her har du muligheten til å utgjøre en forskjell og sette spor!

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Høgskolen eller Studentdemokratiet.

 

Frist for å stille til valg er søndag 11. mars klokken 23:59.

 

Kandidatene til dette vervet velges av studentparlamentet. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju. 

 

kl