• Valg»
 • Verv i studentsamskipnaden SSN

Styremedlem i studentsamskipnaden

Styreleder
Lena Fløtterud er nåværende styreleder i SSN.

Still som styremedlem i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Her behandles saker om studentboliger, helsetilbud og andre viktige saker for studentene ved USN.


Studentrepresentanter i SSN-styret velges for 2 år og vara for 1 år. 


I Studentvalget 2020 skal velges to vararepresentanter. 

 

Hvorfor skal jeg stille til styret i SSN?

 • Du får unik kunnskap om økonomi, ledelse og helse
 • Bidra til et bedre helsetilbud, botilbud og andre tilbud til studenter
 • Muligheten til å representere mange av dine medstudenter
 • Vervet er honorert
 • Solid arbeidserfaring til studier, jobb og CV
 • Attest

Eksempler på saker

 • Vedta budsjett, strategi og satsingsområder for SSN
 • Sørge for velfungerende studentnære tjenester.
 • Studentboligbygging og kafètilbud
 • Semesteravgift

Hvilke krav stilles?

 • Du er tilgjengelig for møter det kommende studieåret. Det er vanlig med 4-7 møter i året
 • Noe reisetid. Utgifter dekkes.
 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift.
 • Du kan sette deg inn i krevende og komplekse saker
 • Du er ikke redd for å si din mening
 • Du er ansvarsfull og omsorgsfull for dine medstudenter.

Styremedlem i SSN sin rolle:

 • Som styremedlem er du fullverdig medlem i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge sitt styre. Du er dermed ansvarlig for trygg drift og fornuftig prioritering av SSN sin økonomi, ansatte og ressurser.

Representere studentene:

 • Du skal arbeide for et godt og forsvarlig tilbud for alle studentene tilknyttet SSN og stå inne for avgjørelsene du tar.
Samarbeid:
 • Samarbeide med de andre styremdelemmene, samt direktør og øvrig ledelse i SSN.
 • Ha jevnlig kontakt med studentdemokratiet.

Mer om styret i SSN her
Om styret på SSN.no

 

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Universitetet eller Studentdemokratiet

Kandidatene til dette vervet velges på semestermøte. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju.