Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

UFU jobber med utdanningskvalitet på HSN og gir råd til ledelsen og styret i saker om som handler om studieprogrammene på HSN.


Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv i studentdemokratiet eller Studentsamskipnaden.

 

Du kan registrere deg som kandidat til UFU ved å fylle ut kandidatskjema fra 5. februar. 


Når valget åpnet vil kandidatskjema bli tilgjengelig og alle studenter ved HSN vil få stemmerett.

 

Mer om UFU

 

Godt valg!

lk