Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) har ansvar for saker vedrørende ansettelsesforholdet til forskere og undervisere. TUF fatter vedtak i saker om tilsetting, permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff for undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget består av personal- og organisasjonsdirektør, dekan ved det aktuelle fakultet, to ansatt representanter og en studentrepresentant.


 

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikke her for verv i studentdemokratiet eller Studentsamskipnaden.

 

Du kan registrere deg som kandidat til dette vervet ved å fylle ut kandidatskjema fra 5. februar. 


Når valget åpnet vil kandidatskjema bli tilgjengelig og alle studenter ved HSN vil få stemmerett.


Godt valg!

kl