Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering.


Dette omfatter alle studenter innenfor USNs studier i helse- og sosialfagutdanningene og i lærerutdanningene. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering og saken skal behandles i skikkethetsnemnda som da gjør en vurdering. Nemnda er satt sammen av en leder, (dekan ved fakultetet for helse- og sosialfag), fagpersoner, ansatte og to studenter av ulike kjønn. Nemnda har taushetsplikt.

 

 

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikke her for verv i studentdemokratiet eller Studentsamskipnaden.

 

Du kan registrere deg som kandidat til skikkethetsnemnda ved å fylle ut kandidatskjema fra 5. februar. Fristen er søndag 11. mars klokken 23:59.


Når valget åpnet vil kandidatskjema bli tilgjengelig og alle studenter ved HSN vil få stemmerett.

Les mer om skikkethetsnemda ved HSN

 

lk