Likestillings- og inkluderingsutvalget

Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert.


Finner du ikke vervet du leter etter? Klikke her for verv i studentdemokratiet eller Studentsamskipnaden.

 

Du kan registrere deg som kandidat til dette vervet ved å fylle ut kandidatskjema fra 5. februar. 


Når valget åpnet vil kandidatskjema bli tilgjengelig og alle studenter ved HSN vil få stemmerett.


Godt valg!

Verv på HSN logo